Osmium-Sales
Institute

Institute

Voor elk land ter wereld heeft het Osmium Instituut een partner nodig voor de introductie en certificering van osmium, die de taak op zich neemt het osmium in zijn land in te voeren en het naar handelspartners, juweliers en klanten te transporteren in nauwe coördinatie met het Osmium Instituut.

Bovendien ontvangt de partner de certificeringen uit Duitsland en geeft deze door aan de respectieve eigenaars van osmium indien een echtheidscontrole moet worden uitgevoerd.

Indien goederen worden vervaardigd door in het land zelf staven te snijden of indien sterretjes in segmenten worden gebroken, wordt het osmium in het land zelf gescand door de partner van het Staat Instituut en wordt het certificaat samen met de identificatiecode van het Duitse Instituut, d.w.z. de Osmium Identification Code, verstrekt.

De Instituut partner neemt deel aan alle verkopen in zijn eigen land en verdient ook aan de verkopen die in zijn eigen land worden geïnitieerd maar door een andere Instituut partner in een ander land worden verwerkt.
Het is voor ons bijzonder belangrijk dat de partner in zijn land de kwalitatief hoogstaande en gerenommeerde zaken uitvoert met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel als past bij het metaal en zijn markt.

De Instituut partner is ook verantwoordelijk voor de uitbreiding van de verkoop- en handelskanalen in zijn eigen land.

Aanvragen kunnen worden ingediend op www.osmium-onboarding.com of via de hotline van het Instituut +49 (89) 7 44 88 - 88.

Wij zijn verheugd over nieuwe partners, zodat wij de leemten op de internationale osmiumkaart snel hebben opgevuld.

 

Waarom zoeken we naar Institute Partners?

Osmium is een onvervalsbaar metaal. De echtheid kan gemakkelijk worden bewezen en bovendien komt elk afzonderlijk stuk Osmium overeen met zijn fotografisch certificaat.

Om deze dienst niet alleen in Duitsland maar wereldwijd aan te bieden, hebben wij partners nodig die samen met ons in elk land certificaten kunnen autoriseren. De echte authenticatie zal nog steeds plaatsvinden in Duitsland (met behulp van de foto's van elke Osmiums "gekristalliseerde vingerafdruk"), terwijl onze partners het document moeten uitgeven en verzenden.

Osmium certificatie in Duitsland wordt uitsluitend verzorgd door het "Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung für Osmium". Om misbruik te voorkomen zal er in elk land slechts één partner zijn die dezelfde plichten en rechten heeft als in Duitsland.

Met de status van Instituut partner komt het voorrecht om geld te verdienen aan elke verkoop die in dit land wordt gedaan. Met de groeiende markt en de handel die nu op gang komt, is deze business uiterst lucratief en is het vooral voor onze excusieve partners.

Welke exclusiviteit wordt gegarandeerd?

De Staat Instituut partner is exclusief in zijn land. Alleen zij hebben het recht om kristallijn osmium in hun land lokaal op de markt te brengen.

De partner kan niet worden gemanipuleerd. Hij geniet de zekerheid dat osmium momenteel slechts door één enkele onderneming internationaal kan worden gekristalliseerd.

Het kristallisatieproces is zo complex en technisch veeleisend dat de komende decennia geen concurrentie te vrezen valt. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de opleidingen en op de Osmium Hotline.

De instituut partner krijgt een opleiding over alle taken die hij in het land moet uitvoeren. Hij krijgt volledige ondersteuning van het Duitse Osmium Instituut.

Condities om de status van Institute Partner te verkrijgen

Er zijn enkele eisen waaraan een mogelijke partner moet voldoen om Staat Instituut partner te worden.

1.) Het bezitten van een bedrijf

2.) Ervaring met internationale markten

3.) Een team hebben om zakenrelaties op te zetten in zijn/haar land

4.) Ten minste één werknemer die goed Duits of Engels spreekt

5.) Verantwoordelijk handelen met de exclusiviteit in zijn/haar land

6.) Aankoop van Osmium

7.) Mogelijkheid om Osmium veilig op te slaan als goederen van de commissie

8.) Diefstalverzekering

Voldoet u aan deze eisen of gaat u dat in de toekomst doen, solliciteer dan en praat met ons over uw toekomst in het osmium segment.

Hotline: +49 (89) 744 88 88 - 88

Inkomen en prestaties

Elke lokale Instituut partner ontvangt een verwerkingsaandeel in de vorm van een overrecht op de totale omzet in hun land.

Bovendien ontvangt de instituutspartner een groothandelskorting, die hem bij elke aankoop wordt toegekend.

Hun taak is het verzendingswerk en de ondersteuning van de partners in het land bij vragen en bij bestelling van speciale produkten, alsmede de ondersteuning van dealers en klanten.

De partner moet in het land een vennootschap bezitten of oprichten met de naam Osmium Instituut, de naam van het land en in de landstaal "om osmium te introduceren en te certificeren".

De marketing van kristallijn osmium in hun land verloopt dan uitsluitend via hun.

Zij krijgen een uitgebreide opleiding in osmium. Wij wensen in elk land van de wereld een partnerschap op lange termijn te onderhouden om de distributie van osmium met regionale partners te ondersteunen.

 

Verwijzing als een Institute Partner

Personen of instellingen die een State Institute partner vinden, ontvangen een bonus voor hun inspanningen.

Deze bonus zal worden ontvangen zolang de State Isinstitute Partner actief is en zolang de volgende voorwaarden nog gelden:

1) In het eerste jaar ontvangt de intermediair 1% van de landenomzet zonder enige beperking.

2) Indien een vastgestelde omzet, die voor elk land afzonderlijk wordt voorgeschreven, wordt bereikt, ontvangt de tussenpersoon gedurende een tweede jaar 1% van de omzet van het land.

3) Wordt in het tweede jaar een tweede omzetplafond bereikt, dan behoudt hij het percentage levenslang.

Het omzetpercentage voor bemiddeling komt te vervallen wanneer de State Institute Partner ontslag neemt of, in strijd met zijn verplichtingen, wordt opgezegd en er dus geen omzet meer wordt gegenereerd.

 

Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH

Kemmelallee 6
82418 Murnau am Staffelsee

Email:
Telefoon: +49 89 744 88 88 88

© 2024
Fenster schließen
Institute