Osmium-Sales
Monopol

Monopol

Izjava o monopolu nad kristalnim osmijem

Osmij je plemeniti metal te se njime trguje na međunarodnoj razini. Pojavljuje se u rudnicima platine povezanima s platinom. Osmij se ondje često nudi kao tzv. spoj, primjerice osmijev tetraoksid. Osmij se metalurški odvaja od drugih metala te je dovoljno čist za upotrebu tek nakon nekoliko koraka obrade. Čisti oblik osmija ne toči se u poluge, kao što je uobičajeno s drugim plemenitim metalima, nego ga se flašira. U ovoj se fazi osmij naziva tzv. spužvom od osmija. Spužva od osmija sirovi je oblik osmija koji se također upotrebljava za kristalizaciju. Proces kristalizacije je proces razmještanja atoma u atomskoj strukturi da bi se proizvela nova kristalna struktura. Promjenom kristalne strukture, mijenjaju se i kemijska i fizička svojstva.

Ova se izjava o monopolu odnosi isključivo na kristalni osmij.

Proces kristalizacije nije općenito poznat u znanstvenoj zajednici i nije dostupan drugim tvrtkama. Stoga njemački „Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH“ ima isključivo marketinško pravo na kristalni osmij. Osmij u kristaliziranom obliku dostupan je isključivo za gore navedeni Njemački institut za osmij od jednog izvora u Švicarskoj. Kompleksnim postupkom kristalizacije osmija trenutno vlada isključivo dobavljač u Švicarskoj.

Taj kompleksni, opasni i skupi postupak nije zaštićen patentom. U svrhu dobivanja patenta na postupak svaki se postupak mora detaljno objasniti i ilustrirati. Objavljivanje informacija u patentu stvorilo bi nacrt procesa, što bi otvorilo mogućnost imitacije. Iako patent na postupak stvara zaštitu, u slučaju povrede patenta bilo bi nužno provesti skupi postupak za zaštitu patenta. Iz tih razloga postupak patentiranja za sad nije u planu.

Njemački „Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH“ je sklopio ekskluzivni ugovor s dobavljačem u Švicarskoj, bez vremenskog ograničenja. Svrha je ugovora regulirano uvođenje na tržište putem njemačkog instituta za osmij, koje je ekskluzivno angažirano od strane švicarske tvrtke povodom uvođenja na tržište. Zaposlenici instituta obvezni su pridržavati se strogih znanstvenih principa i dodjeljivati certifikat autentičnosti svakom komadu osmija.

Uz to, Njemački institut za osmij održava bazu podataka u kojoj je moguće na međunarodnoj razini pretraživati fotografije visoke rezolucije komada osmija koji su u cirkulaciji. Svrha je baze podataka usporedba kristalne strukture pravog komada osmija s fotografijama koje su snimljene prilikom njegove certifikacije. Svaki vlasnik osmija ima pravo preuzeti podatke o svojem komadu osmija iz te baze podataka u bilo kojem trenutku, ako mogu dokazati vlasništvo nad osmijem. Dokaz se predočuje podnošenjem ili unosom Identifikacijskog kôda osmija (OIC) koji se prilaže uz svaki komad osmija. Identifikacijski kôd osmija alfanumerički je kôd od osam znamenki.

Isključivo marketinško pravo nad osmijem Njemačkog instituta za osmij ima za posljedicu monopol povezan s monopolom za kristalizaciju, tj. procesom modificiranja kristalne strukture osmija.

Postavljanje cijena, koje se odvija u Švicarskoj, također je povezano s monopolom. Osmij se trenutačno ne prodaje putem trgovinskog sustava. Cijena ne predstavlja stanje na burzi. Međutim, zaliha sirovog osmija i potražnja za kristalnim osmijem imaju značajan utjecaj na cijenu. Cijena se određuje i objavljuje svaki dan, uzimajući u obzir sljedeće ključne faktore:

Zaliha sirovog osmija, zaliha ostataka obrade kristalnog osmija za ponovnu destilaciju, opcijski ugovori za sirovi osmij, trenutačna razina zalihe sirovog osmija, broj peći za kristalizaciju, cijena struje, troškovi osoblja, troškovi za sigurnost laboratorija, izrada rezervi, troškovi certificiranja i pakiranja, cijene rezanja za kristalizirani osmij, potražnja za kristaliziranim osmijem, trenutačna prodaja kristaliziranog osmija i nekoliko faktora manje težine. Najvažniji je aspekt dnevne cijene stopa izvađenog osmija. Stopa izvađenog osmija je količina osmija koja se može upotrijebiti nakon izrade kristala te se ne mora vratiti u proces. Posljedični otpad od neupotrebljivih kristala mora se nekoliko puta ponovno destilirati i kristalizirati uz velikih tehnički napor i financijski trošak.

Instituti za osmij u drugim zemljama svijeta imaju zadatak uvođenja osmija na lokalno tržište te zadatak certificiranja autentičnosit osmija.

 

 

Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH

Kemmelallee 6
82418 Murnau am Staffelsee

Adresa e-pošte:
Telefon: +49 89 744 88 88 88

© 2024
Fenster schließen
Monopol